จุรินทร์ควง 3 รมช.ทัวร์พังงา อัดงบฟื้นฟูอาชีพ-แจกคืนโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก.

อังคาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๑๒
รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพังงา มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 7 องค์กร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 129 ราย เป็นเงิน 3,435,000 บาท มอบโฉนดที่ดินและเกียรติบัตร จำนวน 12 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 3 ราย 6 แปลง เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา และมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 58 องค์กร สมาชิกรวม 5,409 ราย ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

โดยมี นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการบริหาร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. นายดรณ์ พุมมาลี นางพจมาน สุขอำไพจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ ข้าราชการในจังหวัดพังงา และสมาชิก กฟก.เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับในครั้งนี้กว่า 600 คน

สำหรับพื้นที่จังหวัดพังงา มีสมาชิก 32,674 ราย 358 องค์กร ขึ้นทะเบียนหนี้ 653 ราย 893 สัญญา มูลหนี้รวม 173,714,028.32 บาท ได้รับงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ 65 องค์กร เป็นเงิน 6,525,260 บาท และมีสมาชิกได้รับการจัดการหนี้แล้ว จำนวน 20 ราย 20 สัญญา เป็นเงินยอดหนี้ 4,712,777.01 บาท

ที่มา: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด