ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใยสู่ภาคใต้

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๒๕
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 50,000 ชิ้น ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ในการดูแลป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พลตรีวิทย์พล มักการุณ ประจำสำนักงานผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และนาวาอากาศเอกธนินรัฐ ภูพงศ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารรับรอง ท่าอากาศยานกองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด