เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย อัญเชิญครุฑพระราชทาน

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๔๘
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑตราตั้งพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ที่โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย โดยมี คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ผศ.วุฒิศักดิ์ - ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, พิมพิศา  จิราธิวัฒน์ และ แพททริค มูคาเซล ร่วมพิธี
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย อัญเชิญครุฑพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด