รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ เกาะพีพี และถนนอุตรกิจ บริเวณลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่

พฤหัส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๘:๑๔
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมผู้บริหาร ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ เกาะพีพี และถนนอุตรกิจ บริเวณลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4  และนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม NT มีแผนดำเนินงานปรับปรุงสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นสายสื่อสารลงดิน โดยวางท่อร้อยสายพร้อมสายสื่อสารเพื่อเชื่อมเข้าถึงบ้านหรือจุดผู้ใช้ปลายทางพร้อมเปิดให้โอเปอเรเตอร์สื่อสารทุกรายเข้ามาเช่าใช้งาน ลดลงทุนซ้ำซ้อนครอบคลุมพื้นที่เกาะพีพี เกาะลันตา อ่าวพระนาง และบริเวณถนนอุตรกิจ รองรับการขยายตัวของบริการโทรคมนาคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัย ส่งผลดีในด้านคุณภาพชีวิตโดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องนโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0
รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ เกาะพีพี และถนนอุตรกิจ บริเวณลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่
รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ เกาะพีพี และถนนอุตรกิจ บริเวณลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด