กลุ่มทรู รับ 2 รางวัลความยั่งยืนดีเด่น "CP for Sustainability Awards 2021" ภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และด้านการศึกษา

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๔๔
อีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ…เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร มอบ 2 รางวัลความยั่งยืนดีเด่น "CP for Sustainability Awards 2021" จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและด้านการศึกษา แก่กลุ่มทรู โดย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทในเครือฯ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนที่โดดเด่นในปี 2563 และเป็นแบบอย่างอันดีแก่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ด้วยตระหนักดีว่าทุกองค์กรต้องดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกำไร แต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว กลุ่มทรู จึงมุ่งมั่นนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนสามารถคว้ารางวัลความยั่งยืนดีเด่น "CP for Sustainability Awards 2021" ได้ถึง 2 รางวัลจากผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถผลักดันทรู ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ผลงานได้ถึง 1,495 ผลงาน มูลค่ารวมกว่า 7,650 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ที่พนักงานทรูทุกคน ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยในหลากหลายด้าน โดยนอกจากจะสร้างประโยชน์ สร้างโอกาสให้แก่ส่วนรวมแล้ว ยังสร้างความผูกพันให้พนักงานรู้สึกรักและภูมิใจกับองค์กรมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การได้รับสองรางวัลอันทรงคุณค่า จะเป็นพลังให้ผู้บริหารและพนักงานทรู เดินหน้านำพาธุรกิจ สู่ความยั่งยืนในทุกมิติต่อไป

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด