เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมสร้างสุข สู่ชุมชน มอบข้าวมาบุญครอง และน้ำดื่ม ผ่านตู้ปันสุข สำนักงานเขตปทุมวัน

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๐๙
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคม แบ่งปันน้ำใจ ภายใต้ โครงการ MBK สร้างสุข  สู่ชุมชน สนับสนุนข้าวมาบุญครอง จำนวน 500 กิโลกรัม และน้ำดื่ม MBK ผ่านตู้ปันสุข สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้รับมอบ ที่สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้  
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมสร้างสุข สู่ชุมชน มอบข้าวมาบุญครอง และน้ำดื่ม ผ่านตู้ปันสุข สำนักงานเขตปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด