นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ "การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง"

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๗:๑๗
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง" โดย ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต (TA, CPA, CIA) รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี SPU ได้รับฟัง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานต่อไป
นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด