ITEL โกยกำไรสุทธิ 9 เดือน พุ่งกระฉูด 157 ล้านบาท รับดีมานด์พุ่งจากแผน New S-Curve พร้อมเผยความชัดเจนขาย IDC เข้ากอง REIT

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๓๕
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/2564 ผลงานโตต่อเนื่อง ทยอยรับรู้ Contract on Hand ที่มีอยู่เต็มมือ 4,148 ล้านบาท ด้าน " ณัฐนัย อนันตรัมพร " เชื่อรายได้ปีนี้ และปีหน้าจะเติบโตจากแผน New S-Curve ที่ได้วางรากฐานไว้ ระบุแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้ลุ้นทำสถิติสูงสุด สวนทางเศรษฐกิจ เหตุจากปัจจัยหนุนเพียบ คาดการณ์ทั้งภาครัฐ และเอกชนจะเปิดให้เสนองานใหม่คึกคัก พร้อมประกาศรุกธุรกิจโทรคมนาคมเต็มสูบ หลังบอร์ดมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด ("เวทเธอเรีย อี") เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น
ITEL โกยกำไรสุทธิ 9 เดือน พุ่งกระฉูด 157 ล้านบาท รับดีมานด์พุ่งจากแผน New S-Curve พร้อมเผยความชัดเจนขาย IDC เข้ากอง REIT

  นายณัฐนัย อนันตรัมพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  หรือ ITEL เปิดเผยว่า ทิศทางผลงานไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากช่วงไตรมาส 3/2564 โดยมีปัจจัยหนุนจากงานด้านโทรคมนาคมมีอัตราความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มเข้าสู่โหมดการลงทุน รับสัญญาณบวกจากการเปิดประเทศ ทำให้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ถือว่ายังเติบโตอยู่ในทิศทางบวกตามผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 ของบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่  530.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 475.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 63.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  และมีกำไรขั้นต้นจำนวน  132.33  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.96 ล้านบาทโดยสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,539.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ  156.76 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2564 มั่นใจจะเติบโตไปในทิศทางก้าวกระโดด จากการทยอยรับรู้สัญญาในมือ (Contract on Hand) จำนวน 728 ล้านบาทในปีนี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาในมือ (Contract on Hand) อยู่แล้วทั้งสิ้น 4,148 ล้านบาท แบ่งเป็นงานให้บริการต่อเนื่อง (Recurring) จำนวน 2,684 ล้านบาท ได้แก่ งานให้บริการโครงข่าย 2,515 ล้านบาท และงานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ 169 ล้านบาท และงานให้บริการไม่ต่อเนื่อง (Non-Recurring) คือ งานให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,464 ล้านบาท และบริษัทยังมีแผนเข้าร่วมเสนองานใหม่ ๆ เพื่อยังคงความแข็งแกร่งของยอดสัญญาในมือ สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถหางานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าเสนองานที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ แผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve  เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้  ITEL  ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ เวทเธอเรีย อี โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญในบริษัท บลู โชลูชั่น จำกัด จำกัด ("BS") จำนวนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30.60 ล้านหุ้น เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง BS ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ          ครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการแสดงผ่านทางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ทับซ้อนกับฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เป็นการขยายช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid  Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

  นายณัฐนัย อนันตรัมพร ยังเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีความพร้อมในการนำสินทรัพย์ ศูนย์อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) แห่งที่ 1 ขายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการขายแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะนำส่วนนึงไปขยายศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ จากการขยายตัวของธุรกิจ Cloud ที่รองรับการให้บริการทั้งด้านการทำงาน โดยรองรับการพัฒนา Platform หรือ Software as a Services (SAAS) หรือด้านความบันเทิงที่ Streaming Content ต่างๆ ที่กำลังเติบโต มีผู้รับชมมากขึ้นเรื่อยๆ และนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยจะเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินให้เหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการลงทุนในด้านต่าง ๆ และบริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักพร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาด เชื่อว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในอนาคต

ที่มา: อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด