สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เร่งสร้างแรงงานฝีมือ

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๐
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึก  โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม  หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดยฝึกระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เร่งสร้างแรงงานฝีมือ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เร่งสร้างแรงงานฝีมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด