กรุงศรีคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๕๔
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาการตลาดที่คำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender-Responsive Marketplace) จากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ผ่านการออก "พันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)'' ภายใต้การนำของนางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รางวัลสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกรุงศรีที่ส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วน งานมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
กรุงศรีคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด