ทำดีเพื่อสังคม! ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน"ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๐๓
23 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และประธานศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน (ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบโล่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน จาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานแถลงความสำเร็จโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย"และพิธีมอบโล่แก่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด