คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วบจ. ม.ศรีปทุม ร่วมทำบุญทอดกฐินและจัดโรงทาน วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๑
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต นำทีมศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า วบจ.SPU ร่วมทำบุญทอดกฐินและจัดโรงทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการขอพรจากท่าน "พระสุธีวราภรณ์" (ยุวชน เขมปัญโญ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเป็นสิริมงคลแก่นตนเองและครอบครัวสืบไป เมื่อเร็วๆนี้
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วบจ. ม.ศรีปทุม ร่วมทำบุญทอดกฐินและจัดโรงทาน วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด