UAC ไตรมาส4พีคบุ๊กกำไรเงินปันผล BBF 105.65 ลบ.

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๔๗
นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (ซ้าย) CFO และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ขวา) Corporate Image & Treasury Manager บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) หลังประกาศผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิโตแตะ 192.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54 % และรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 1,130.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.52 % ส่วนไตรมาส 4/64 คึกคักจากการฟื้นตัวของธุรกิจ และการบุ๊กกำไรจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน BBF จำนวน 105.56 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าการลงทุนด้าน Energy Efficiency, Bio Circular Economy และ EV Station ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV หนุนรายได้ปีนี้เป็นไปตามเป้า 10% ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้
UAC ไตรมาส4พีคบุ๊กกำไรเงินปันผล BBF 105.65 ลบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด