ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนภารกิจส่งตัวผู้ป่วย COVID -19 กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด แก่มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๗
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบการสนับสนุนภารกิจส่งตัวผู้ป่วย COVID-19 กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ โดยมี สหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนภารกิจส่งตัวผู้ป่วย COVID -19 กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด แก่มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด