อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone)"

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๖:๒๙
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเสกสรรค์  จิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมาย(จากผู้บังคับบัญชา) ให้กล่าวต้อนรับอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (นายประกอบ ลีนะเปสนันท์) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมการหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และเกษตรกรที่นาแปลงใหญ่ รวม 30 คน โดยเป็นการฝึกอบรมตามโครงการข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , บริษัทแอร์โร กรุ๊ป(1992) จำกัด และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาทักษะเยาวชนและเกษตรทั่วไปให้มีความรู้ ทักษะในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด