ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ลูกค้าธุรกิจ SME รับ 3 รางวัลบริหารจัดการเป็นเลิศ

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙
นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมลูกค้าธุรกิจ SME โดยการนำเสนอของธนาคาร จำนวน 3 ราย ร่วมรับรางวัลในงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และ SMEs Excellence Awards 2021 โอกาสนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) โดยลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคาร ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด รับรางวัลสูงสุดความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SMEs Excellence Award 2021 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) และได้รับ Gold Awards รางวัล SMEs Excellence Awards 2021 อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ในประเภทธุรกิจการบริการ (Service) โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

สำหรับงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และ SMEs Excellence Awards 2021 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน./

ลำดับจากซ้ายไปขวา

 1. นายปริญญา มณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President
  ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. นายสมเกียรติ จันทราสกาววงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด
 4. นางสาวภิรมณ ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
 5. นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
 6. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 7. นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด