เปิดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยข้อสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT และ YLPT)

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๗:๑๓
Club Academia (Cambridge English Authorised Exam Centre TH 195) ให้บริการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยข้อสอบระดับสากล Cambridge English Placement Test (CEPT) และ Cambridge English Young Learners Placement Test (YLPT)
เปิดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยข้อสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT และ YLPT)

ลักษณะการทดสอบ: Computer-based Test ทำข้อสอบในรูปแบบ Online ผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น

สำหรับ: บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และครู

ประเมินภาษาอังกฤษ: ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ: 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ: 400 บาท

ข้อสอบจะรายงานผลการทดสอบตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2 โดยการทดสอบจะปรับเปลี่ยนคำถามให้ง่ายหรือยากตามการตอบคำถามของแต่ละบุคคล (Computerized Adaptive Testing) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ จึงเกิดประโยชน์ ทั้งในด้านผู้สอบ และด้านสถานศึกษา

การทดสอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเองตามมาตรฐาน CEFR เพื่อเข้าเรียนหรือเข้าทดสอบในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง หรือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็น Portfolio ได้อีกด้วย ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ สามารถสอบถามได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจให้นักเรียน หรือนักศึกษาเข้าทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามกรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สามารถสอบถามแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

ที่มา: คลับอะคาเดเมีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด