คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง รับนักศึกษา ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี'65 วันสุดท้าย 1 ธ.ค. 64 นี้

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๘
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี  จำนวน  3 สาขา ได้แก่
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง รับนักศึกษา ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี'65 วันสุดท้าย 1 ธ.ค. 64 นี้
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(BCom) รับจำนวน 30 คน
  2. สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) รับจำนวน 120 คน
  3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) รับจำนวน 400 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย - GPA) ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้- 1 ธันวาคม 2564 ทาง www.admission.kmutnb.ac.th (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญา/…รี 4/5 ปี ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS 65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ www.f/…akm.com
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2564
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
  • กำหนดวันชำระเงิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  fbakm.com Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง  โทรศัพท์ 038-627-021 , 061-583-0775 , 065-641-5585  ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 3236 และ 080-/…94-0573

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง รับนักศึกษา ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี'65 วันสุดท้าย 1 ธ.ค. 64 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด