เจ๋ง! นศ.การจัดการโรงแรมและไมซ์ ม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล แข่งขัน"ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า"

จันทร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๒
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ "ไผ่ทอง" นายณัฐชนน สุทาวัน  นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขัน "ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า"  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal ( รูปแบบ Online Virtual ) โดยมี อาจารย์ สิริจันทรา ทองจีน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดย สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด