ต๊าซซจริง! เด็กการจัดการโรงแรมและไมซ์ SPU ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า"

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๖
ปรบมือรัวๆๆ!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ "น้องเหมยลี่" นางสาวรัตนภรณ์ วุฒิเชาว์ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถด้านภาษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้า"  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ สไตล์ New Normal ( รูปแบบ Online Virtual ) โดยมี อาจารย์ภอชม พลมุก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดย สาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด