ม.ศรีปทุม จัดตรวจ ATK บุคลากร คัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าปฎิบัติงาน

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๐
SPUCARE มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สำนักงานบุคคล จัดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรและคณาจารย์ เป็นระยะตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจก่อนเข้าปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด