ห้ามพลาด! บัญชีดิจิทัล SPU ขอเชิญร่วมฟัง "เส้นทางก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี" ออนไลน์ผ่าน Facebook Live

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๑๔
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านมาเติมความรู้ด้านการบัญชี หัวข้อ "เส้นทางก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี"วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ห้ามพลาด! บัญชีดิจิทัล SPU ขอเชิญร่วมฟัง เส้นทางก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ออนไลน์ผ่าน Facebook Live

โดย วิทยากร
คุณภาสวุฒิ มารุ่งเรือง (CPA, ASEAN CPA)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์เค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

คุณปฏิญญา ประภาสินทรัพย์ (Tax Auditor: TA)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณเกรียงไกร พันธุ์รู้ดี (CPA, TA)
กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์เค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี SPU

รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live
เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด