อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร. (ครั้งที่ 4)

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๖
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำบุญภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานงานโดย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ด้วยการบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเช้า - เพล จำนวน 20,000 บาท ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน ถวายแด่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตชาวไทยและนานาชาติ ซึ่งมี พระมหาทองคำ ฐติเปโม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี(อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร. (ครั้งที่ 4)

สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเป็นทุนถวายภัตตาหารพระนิสิต มจร. (จัดทำทุกวันอังคารเดือนละ 2 ครั้ง) โดยปรารภทำบุญ รวม 10 ครั้ง

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อธิการบดีและที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคทุนภัตตาหารพระนิสิต มจร. (ครั้งที่ 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด