แชร์ความรู้คนไอที! ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU อบรมออนไลน์ "การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานธุรกิจอุตสาหกรรม"

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๓
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับการบรรยายสุดพิเศษ โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM หัวข้อ "การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานธุรกิจอุตสาหกรรม" โดย ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย ประธานกรรมการบริษัท EP&IT Solution ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการนำเทคโนโลยี Iot ที่ตอบโจทย์การผลิตอาหารเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับฟัง เมื่อเร็วๆนี้
แชร์ความรู้คนไอที! ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU อบรมออนไลน์ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานธุรกิจอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด