PTG คว้ามาตรฐาน Q Mark

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๐๕
PTG ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งไทยให้มีศักยภาพ ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ร่วมสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
PTG คว้ามาตรฐาน Q Mark

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจในเครือ ทั้งร้านสะดวกซื้อ Max Mart  ร้านกาแฟพันธ์ไทย ออโต้แบคส์ ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากญี่ปุ่นและจุดบริการพักรถลูกค้า (PT Max Camp) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการอย่างพร้อมสรรพ เช่น เตียงพักผ่อน ห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้าและอื่นๆ สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก พร้อมจัดพื้นที่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ได้จอดพักพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัย นับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ PT Max Camp จัดเตรียมไว้บริการสำหรับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ PTG ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก จากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้  PTG จะมอบสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ Q Mark ที่ใช้สินค้าหรือบริการในกลุ่ม PTG เช่น มอบส่วนลดน้ำมันพิเศษ เมื่อเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการสถานีน้ำมัน PT และเข้าใช้พื้นที่ PT Max Camp ผ่านบัตร  PT Max Card Corporate รวม 42 สาขาทั่วประเทศ ช่วยลดต้นทุนให้กับกับผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นคู่ค้าของ PTG  ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรม เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่ง ควบคุมต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

 " PTG มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการการที่มีคุณภาพในทุกมิติ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark โดยบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการขององค์กร แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน" นายรังสรรค์ กล่าว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในภาคการขนส่งสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จำนวน 411 ราย โดยกรมการขนส่งทางบก จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark รวมถึงสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

PTG คว้ามาตรฐาน Q Mark

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด