"ชัยวุฒิ" ร่วมหารือผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๑๓
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (United States - ASEAN Business Council: USABC) นำโดย Ambassador Ted Osius ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในลักษณะกึ่งออนไลน์ (Hybrid) โดยมีนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงดิจิทัลฯ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัยวุฒิ ร่วมหารือผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้นำเสนอนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ และร่วมหารือกับ คณะผู้แทน USABC เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการความร่วมมือระหว่างไทยและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความร่วมมือด้านดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงการ GDCC ของภาครัฐ การผลักดันการใช้เทคโนโลยี 5G การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา การเชิญชวนบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจในเข้ามาลงทุนในโครงการ Digital Valley ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ EECd อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือเพิ่มเติมเพื่อร่วมพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชัยวุฒิ ร่วมหารือผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน หนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด