'EE' มอบชุดตรวจ ATK และยาฟ้าทลายโจร สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

พุธ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๐๑
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE นำโดยนาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนาย วรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,750 ชุด และยาฟ้าทลายโจร จำนวน 500 กระปุก รวมมูลค่า 202,500 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา ซึ่งจะนำส่งต่อไปยังสถานศึกษาหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนงบประมาณการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และยารักษาแก่นักเรียนและบุคลากร โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา
'EE' มอบชุดตรวจ ATK และยาฟ้าทลายโจร สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด