NT นำคณะเสริมทัพโชว์ศักยภาพ Thailand Pavilion ในโอกาสพิเศษวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564

พุธ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๕๖
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติไทย (Thailand National Day) ณ Thailand Pavilion ในงาน World Expo Dubai เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ผู้แทนรัฐบาลไทยเป็นประธาน
NT นำคณะเสริมทัพโชว์ศักยภาพ Thailand Pavilion ในโอกาสพิเศษวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสพิเศษวันชาติไทย 5 ธันวาคมในปีนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมหน่วยงานในสังกัดที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้สร้างสีสันให้ Thailand Pavilion ด้วยการแสดงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมกับการโชว์ศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ หลังได้ขึ้นเป็นไฮไลต์ 1 ใน 3 อาคารแสดงยอดนิยมจาก 192 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ Thailand Pavilion หรืออาคารแสดงประเทศไทยได้นำเสนอแนวคิด การขับเคลื่อนสู่อนาคต (Mobility for the Future) ผ่านนิทรรศการ 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1: Thai Mobility จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และราชรถจำลอง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของคนไทยในอดีต ห้องที่ 2: Mobility of Life นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน ห้องที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพอนาคตของประเทศ ผ่านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ต่อยอดมาจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ และห้องที่ 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตร์สั้น ผ่านคำบอกเล่าในแง่มุมต่าง ๆ ของชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อสื่อให้เห็นถึงหัวใจหลักของการขับเคลื่อนประเทศคือคนไทย

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด