สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ บ. ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ฝึกอบรมการปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๐
วันที่ 9-11 ธ.ค. 64 สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุการฝึกอบรมกระเบื้องปูพื้น จำนวน 140 กล่อง ปูนกาวซีเมนต์อินทรี จำนวน 50 ถุง จาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ปูในบริเวณพื้นอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ บ. ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ฝึกอบรมการปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ บ. ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ฝึกอบรมการปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด