ซีอีโอกสิกรไทยคว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๐๐
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021" ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นผู้มอบในงานประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
ซีอีโอกสิกรไทยคว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด