ม.รามฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

อังคาร ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๔๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.รามฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.รามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ แด่พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณป้ายรถเมล์ ถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย และซุ้มนักศึกษา ตลอดจนพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด