PIN เซ็น MOU ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๓๙
นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และนายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนามิตรภาพไทยจีน กับ นาย Zhang Chuang Biao (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ และนายธนกร สิริบุญสุข (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้ง
PIN เซ็น MOU ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานในนิคมฯ

โดยสมาคมการค้าไทยจีนกวางตุ้งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของรัฐบาลจีนในการดึงนักลงทุนชาวจีนในมณฑลกวางตุ้ง เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ PIN ในอนาคต

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด