ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศครั้งแรก เริ่ม 16 ธ.ค. นี้

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๙
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศเป็นครั้งแรก ประเดิมด้วย DW อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ อาลีบาบา (Alibaba) เทนเซ็นต์ (Tencent) เหม่ยถวน (Meituan) เสียวมี่ (Xiaomi) เจดี ดอทคอม (JD.com) และเกรท วอลล์มอเตอร์ (Great Wall Motor) ออกโดย บล. แมคควอรี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยให้แก่ผู้ลงทุน เริ่มซื้อขาย 6 รุ่นแรก 16 ธ.ค. นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายที่สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศได้โดยสะดวกผ่านตลาดหุ้นไทย และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศนับเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นำเสนอให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนต่างประเทศผ่านตลาดทุนไทย โดย DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศที่จะมีการซื้อขายครั้งแรกนี้ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ และยานยนต์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ อาลีบาบา (Alibaba) เทนเซ็นต์ (Tencent) เหม่ยถวน (Meituan) เสียวมี่ (Xiaomi) เจดี ดอทคอม (JD.com) และเกรท วอลล์มอเตอร์ (Great Wall Motor) จำนวน 6 รุ่น เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ธันวาคม 2564

การซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตต่อเนื่อง โดย 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย. 2564) มีจำนวน DW ออกใหม่รวม 4,807 รุ่น เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 8,579 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้น 30% ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขาย DW คิดเป็นสัดส่วน 9.5% ของการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย DW อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ มีมูลค่าการซื้อขาย 5.5% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งหมด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จากเว็บไซต์ของผู้ออก DW และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/dw

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด