ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวตราประจำวันออกแบบพิเศษ

พฤหัส ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๑๒
นายชวน หลีกภัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยนายกำพุธ อยู่คง (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวตราประจำวันออกแบบพิเศษ โดยนายชวน หลีกภัย เพื่อใช้ประทับบนไปรษณียภัณฑ์ที่ฝากส่งเฉพาะที่ทำการไปรษณีย์รัฐสภาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด