วว. รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร : ICOS

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๗
นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในโอกาสตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร วว. (Innovative  Cosmatic   Services  Center : ICOS)  โอกาสนี้ นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล รักษาการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ วว.  ร่วมสังเกตการณ์ด้วย  ในวันที่  20 ธันวาคม 2564  ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
วว. รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร : ICOS
วว. รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร : ICOS

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด