ไบเทค จับมือ SCGP ดัน Circular Way เข้าสู่ธุรกิจไมซ์ เน้นแนวทางบริหารเพื่อความยั่งยืน

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๔๖
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้นำด้านสถานที่จัดงานชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) เปิดโครงการ "We Draw the New World Together" ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุเหลือใช้จากการจัดงานในไบเทคมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน

โครงการ "We Draw the New World Together" เน้นการใช้กระดาษและพลาสติกให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการพัฒนาและออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน แข็งแรง และยังสามารถนำมารีไซเคิลได้แบบครบวงจร (Close-loop Management) อาทิ อุปกรณ์ตกแต่งบูธ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในส่วนจัดเลี้ยงด้านอาหารและเครื่องดื่มของไบเทค ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้ในส่วนธุรกิจการจัดงานของไบเทคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนอย่าง About Food ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของไบเทค และ SAMA Foodtory ผู้ดูแลร้านค้าปลีก รวมถึงศูนย์อาหาร (Food Court) ชั้น B1 ที่รวบรวมความหลากหลายครบครันในไบเทค" อีกด้วย

ปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า "ไบเทค ยึดมั่นในการทำธุรกิจภายใต้แนวทาง BITEC Sustainability เพื่อผลักดันให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่จัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับ SCGP ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการของเรา แต่ยังเป็นการต่อยอดการทำงานด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติภายในองค์กรของไบเทค ผู้จัดงาน ผู้จัดแสดง ตลอดจนผู้ชมงาน ได้ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการ Reuse หรือ Recycle ก็ตาม"

ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน SCGP กล่าวว่า "แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่ SCGP ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง SCGP จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับไบเทค เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรและจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านนวัตกรรมการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้และนำมาให้ที่ SCGP Recycle Drop Point เพื่อส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างประสบการณ์งานแสดงนิทรรศการในรูปแบบของ Event Sustainable Management โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการดูแลโลกอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน"

แผนงานที่ไบเทค และ SCGP จะจัดทำร่วมกันในปี 2565 ภายใต้โครงการ "We Draw the New World Together" มีดังต่อไปนี้

  1. Recyclable Exhibition: นิทรรศการการแสดงนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการตกแต่งและจัดแสดงสินค้าจากกระดาษ Paper Art ที่จัดแสดงตามจุดต่าง ๆ ภายในไบเทค ให้ผู้ที่เข้ามาภายในศูนย์ได้รับชม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. BITEC Exhibition Supplier: บริการที่ไบเทคจัดทำขึ้นโดย SCGP ร่วมนำเสนอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้จัดงาน และผู้จัดแสดงสินค้า อาทิ การออกแบบ การผลิต การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากกระดาษเพื่อใช้ในบูธแสดงนิทรรศการ พร้อมทั้งสื่อ ณ จุดขาย โดยผู้ที่ใช้บริการนี้จะได้รับรายงานแสดงผลการลดคาร์บอน รวมถึงบริการการติดตั้งพร้อมทั้งเก็บกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ SCGP และ Upcycling กลับมาเป็นของที่ระลึกหรือจัดแสดงในงานครั้งต่อไปได้อีกด้วย
  3. Packaging Sustainability: แผนงานการทำงานร่วมกับบริษัท About Food ผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในเครือไบเทค ในการปรับใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single use) ได้ถึง 125,000 ชิ้นต่อเดือน และจะมีการใช้กล่องกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ Snack Box มากถึง 65,000 ชิ้นภายในปี 2565
  4. Recycle Campaign: แคมเปญที่ไบเทค ร่วมกับ About Food และ SAMA ร่วมรณรงค์ให้พนักงานในบริษัท ตลอดจนผู้จัดงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงาน ได้มีส่วนร่วมในโครงการด้วยการบริจาคกล่องกระดาษลัง กระดาษทั่วไป กระดาษถ่ายเอกสาร รวมทั้งขวดน้ำพลาสติก PET และฝาขวดพลาสติก เพื่อนำกลับมาเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์และการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้ ยังได้วางแผนจัดงาน BITEC x SCGP Carbon Footprint Performance ซึ่งจะแสดงผลปริมาณรวมของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ และการผลิต Upcycling Product ที่ได้จากการทำ Recycle Campaign มาแจกให้กับลูกค้ากลุ่มต่างชาติของไบเทคอีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างไบเทค และ SCGP ในโครงการ "We Draw the New World Together" ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จะสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาสังคม นอกจากนวัตกรรมและการออกแบบสินค้าให้แข็งแรงคงทนเพื่อใช้งานได้ยาวนานแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ที่จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายทางการบริหารธุรกิจไมซ์สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

"ไบเทค ส่งเสริมให้ผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศได้ใช้สินค้าสำหรับตกแต่งบูธที่เป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling Product ที่ได้มาตรฐานและสามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้สินค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของที่ใช้ในงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ไม่เพียงตอบโจทย์ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน แต่ยังได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย" ปนิษฐา กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นสถานที่จัดงานยอดนิยมหนึ่งในห้าของศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก การันตีด้วยรางวัลมาตรฐานที่รับรองโดยองค์กรด้านมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ รางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก ระดับโกลด์คลาส (Gold Class Food Safety in Mass Catering Standard) มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: ISO 14001:2015) มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (MICE Security Management System: TIS 22300:2551) และอีกหลายมาตรฐานรับรองที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ ไบเทคมีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ครอบคลุมกว่า 70,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จอดรถในอาคารรองรับได้มากกว่า 4,000 คัน รวมถึงอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค โครงการสำนักงานให้เช่าสุดพรีเมียมแห่งแรกในย่านบางนา ทั้งยังสะดวกสบายในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีบางนา ทางออก E13และเข้าสู่ไบเทคทางอาคารภิรัชทาวเวอร์ด้วยทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (Sky walk bridge)

ที่มา: สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด