จังหวัดอุบลฯ จัดฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หวังสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๘
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขา "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ" ระยะเวลาการฝึก 420 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ บริษัท อรุณศิริ เวลเนส จำกัด โครงการดังกล่าวโดยความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลฯ จัดฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หวังสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดอุบลฯ จัดฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หวังสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด