วว.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 พร้อมโชว์ / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วย วทน.

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๐๓
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ ในโอกาสที่ประธานในพิธีเปิดงานฯ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าผู้ประกอบการโอทอป ที่ วว. หน่วยงานในสังกัด อว. และพันธมิตร นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสด้านการแข่งขัน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เทศกาลของขวัญปีใหม่ มากกว่า 1,500 ร้านค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายจากทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด