ส.อ.ท. ร่วมกับหัวเว่ย และพันธมิตร เผยทิศทางของ Industrial Revolution ในประเทศไทย

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๒
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพันธมิตรในวงการเทคโนโลยี Internet of Things ร่วมจัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และเผยให้เห็นถึงทิศทางของ Industrial Revolution ในระดับประเทศ
ส.อ.ท. ร่วมกับหัวเว่ย และพันธมิตร เผยทิศทางของ Industrial Revolution ในประเทศไทย

หัวเว่ยชี้ เทรนด์เทคโนโลยี 5G , AI, IoT และ Autonomous Vehicles เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Digital Transformation ในปัจจุบัน ซึ่งได้ผลักดันให้เกิด investment ทางด้าน 5G to Business เป็นหลักในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้าน IoT Connectivity

"การที่ประเทศเราจะ transform ไปสู่ยุคของการเป็น fully intelligent country ก่อนอื่นจะต้องก้าวข้ามผ่าน pain points ที่ทุกอุตสาหกรรมต้องพบเจอโดยเฉพาะ Manufacturing Industry conventional pain point ทั้งในส่วนที่เป็น Data / Info Silos System, Diverse demand, และ Low data utilization เนื่องจาก technology platform ในปัจจุบันไม่เอื้อในการนำ data มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยหัวเว่ยเองก็ได้โฟกัสในส่วนที่เป็น platform layer และ access layer เพื่อที่จะสามารถเข้ามาสร้าง operating system ในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี 5G เนื่องจาก 5G ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็น access technology สำหรับ connectivity ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ speed ที่ดีกว่า, latency ที่ต่ำกว่า, stability ที่สูงกว่า และ mobility ที่ดีกว่า wireless technology อื่นๆ"

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.อ.ท. ร่วมกับหัวเว่ย และพันธมิตร เผยทิศทางของ Industrial Revolution ในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด