EP จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังลม 160 MW ภายใน Q1/65 หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวขาย E-COGEN ให้"ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี" หนุนงบ Q4/64 โตกระฉูด! บุ๊กส่วนแบ่งกำไรขายหุ้น

พฤหัส ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๔
บิ๊กบอส EP "ยุทธ ชินสุภัคกุล"แจกข่าวดี! ส่งท้ายปี 64 จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังลมในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ ภายใน Q1/65 หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติขายหุ้น "อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น" ให้กับ"ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี" 11,334.09 ล้านบาท เตรียมรับทรัพย์ภายในเดือน ธ.ค.64 นี้ ช่วยหนุนผลงานไตรมาส 4/64 โตกระฉูด บุ๊กส่วนแบ่งกำไรจากการขายหุ้น

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติให้ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 81.40% ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (EP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ETP) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ที่ถืออยู่รวม 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้แก่ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 82.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) ในสัดส่วน 74.50% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ในสัดส่วน 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว

"ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจทีมผู้บริหาร ร่วมอนุมัติขายหุ้น PPTC และ SSUT ให้กับ UVBGP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต รองรับแผนขยายการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการ COD โรงไฟฟ้าพลังลมตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2565 กำลังการผลิต 82.5 / 45.3 / 30 รวม 157.80 MW และมีแผนที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 1,500 เมกะวัตต์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2565 "นายยุทธกล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ ยังคาดว่าผลการดำเนินงานของ EP ในไตรมาส 4/64 จะขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการขายหุ้น 2 โรงไฟฟ้าโคเจนฯในครั้งนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่มา: อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด