เอช เซม ส่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ "SAMYAN Smart city"

พฤหัส ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๔
นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หนึ่งในพันธมิตรโครงการเมืองอัจฉริยะ "SAMYAN SMART CITY" ยกขบวนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม มาให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในบริเวณสามย่านได้ทดลองขับขี่ เพื่อ สนับสนุนให้เกิดสังคมที่ใช้พลังงานสะอาดและปราศจากมลพิษ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก ให้สามารถจดทะเบียนป้ายเหลือง เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เอช เซม ได้ติดตั้งและเปิดใช้งานสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ H SEM POWER STATION ณ สาขา H SEM CU Sport เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด