กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๒:๕๘
นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา "แมลง" หรือที่เรียกว่า "อาหารใหม่" (Novel Food) เป็นสินค้าดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวยุโรปมากขึ้น  เนื่องจากแมลงเป็นอาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูง ราคาไม่สูง อีกทั้งยังสามารถผลิตได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน โดยเฉพาะ "จิ้งหรีด" ซึ่งเป็นแมลงที่เลี้ยงง่าย ทำรายได้เร็ว เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 25 - 35 องศาเซลเซียส โดยปกติเลี้ยงเพียง 45 - 50 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูหนาวบางพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 - 20 องศาเซลเซียส จิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่สม่ำเสมอ ไม่ออกไข่ ขยายพันธุ์ไม่ได้ ทำให้รอบการเก็บผลผลิตมีระยะเวลายาวนานขึ้น และที่สำคัญคือ อาจมีจิ้งหรีดตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้เกษตรกรให้ความอบอุ่นแก่จิ้งหรีด โดยเทแกลบดิบรองบ่อให้หนากว่าปกติ 1 นิ้ว นำหลอดไฟต่อลงในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด บ่อละ 1 หลอด โดยห้อยด้วยไม้แกนกลาง ให้สูงจากตัวแผงไข่ไก่ที่เป็นที่อยู่ประมาณ 20 เซนติเมตร เปิดไฟที่หลอดเป็นช่วงกลางคืนที่อุณหภูมิเริ่มลดลงจากช่วงเวลากลางวัน เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง  รวมทั้งการคลุมบ่อด้วยพลาสติก หรือผ้าคลุม เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่จิ้งหรีด จะช่วยป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดตาย และสามารถจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ในระยะการเลี้ยงปกติ ทั้งนี้ช่วงฤดูหนาวนี้ จิ้งหรีดจะมีราคาสูง ราคาขายส่งประมาณกิโลกรัมละ 200 บาท

สำหรับพันธุ์จิ้งหรีดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทองดำ พันธุ์ทองแดง และพันธุ์ทองแดงลาย หรือสะดิ้ง แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันคือ พันธุ์ทองดำ มีลักษณะลำตัวสีดำหรือสีน้ำตาลปนดำ กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร มีลักษณะที่เด่นชัด คือ โคนปีกมีแต้มสีเหลือง 2 จุด ส่วนพันธุ์ทองแดง มีลักษณะลำตัวกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ส่วนหัวเหนือขอบตารวมด้านบนแต่ละด้านมีแถบสีเหลืองอ่อนรูปตัววี หรือหมวกแก๊ป บางพื้นที่เรียกว่าจิฟาง หรือ จินาย และพันธุ์ทองแดงลาย หรือสะดิ้ง เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กกว่าพันธุ์ทองดำและทองแดง มีลำตัวกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร บางพื้นที่เรียกจิ้งหรีดขาว

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด