NV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โนวา ออร์แกนิค ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. โนวา ออร์แกนิค ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "NV"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด