อีกหนึ่งพลังยืนหยัดเคียงคู่คนไทย ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๕
นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู โดยนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ชาวไทย ด้วยการเปิดและบริหารจัดการระบบนัดหมายล่วงหน้าให้ลูกค้ากลุ่มทรู ทั้งทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ระบบ USSD เว็บไซต์ vaccine.trueid.net และ QR Code ในสื่อทรูวิชั่นส์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกลุ่มทรู นอกจากนี้ ยังจัดทีมจิตอาสาชาวทรูกว่า 150 ชีวิตที่ได้รับการอบรมด้านสุขอนามัยเป็นอย่างดี ร่วมดูแลผู้มาใช้บริการทุกวัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครือข่ายสื่อสารอัจฉริยะ ทรู 5G /4G และ WiFi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของบุคลากรการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมเคียงคู่คนไทย ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันโดยเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด