ปิดฉากอย่างสวยงาม! จ.อุบลฯ เงินสะพัด กวาดรายได้เฉียดสิบล้านในงาน "โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19" เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๘
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน "โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19" ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปิดฉากอย่างสวยงาม! จ.อุบลฯ เงินสะพัด กวาดรายได้เฉียดสิบล้านในงาน โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-2 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่ยังไม่มีระดับดาวรับรอง เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภคให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ จำนวนทั้งหมด 32 บูธ

และในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการจัดงานฯ จังหวัดอุบลราชธานี มียอดจำหน่ายทั้งหมด 1,556,900 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1)ประเภทอาหาร จำนวน 6 บูธ ยอดจำหน่าย 198,000 บาท 2)ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 19,000 บาท 3)ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 บูธ ยอดจำหน่าย 1,087,900 บาท 4)ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 บูธ ยอดจำหน่าย 48,000 บาท 5)ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 6 บูธ ยอดจำหน่าย 125,000 บาท 6)ประเภทชวนชิม จำนวน 3 บูธ ยอดจำหน่าย 69,000 บาท และ 7)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 10,000 บาท รวมยอดสะสมตลอดการจัดงานฯ 9 วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,700,320 บาท

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ปิดฉากอย่างสวยงาม! จ.อุบลฯ เงินสะพัด กวาดรายได้เฉียดสิบล้านในงาน โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด