IRPC จับมือ iiG - Salesforce นำเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๑๐
นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC (ที่ 4 จากซ้าย) นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG (ที่ 3 จากซ้าย) และนาย กิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน Project Kick Off Meeting การประชุมวางแผนงานสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงาน พัฒนาและติดตั้งระบบงานขาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจาก Salesforce แฟลตฟอร์ม Customer 360 อันดับหนึ่งของโลก ที่ดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบการขาย การบริการหลังการขาย และการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ IRPC Customer Centric Organization & Innovation Co-Creation Project (ICONIC) ที่มุ่งยกยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานการให้บริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนรองรับการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC จับมือ iiG - Salesforce นำเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด