บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตอกย้ำความมั่นใจมาตรฐานอาหารปลอดภัย คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ "SAFETY MARKET NONT" จากสำนักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

พุธ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๒
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี โดย ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาบิ๊กซี เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์  "SAFETY MARKET NONT" จากสำนักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตอกย้ำความมั่นใจมาตรฐานอาหารปลอดภัย คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ SAFETY MARKET NONT จากสำนักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โล่ประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ตรา "SAFETY MARKET NONT"  เป็นเครื่องหมายการันตีว่า บิ๊กซี ผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน สอดคล้องกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)  ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหาร ภายใต้สัญลักษณ์รับรองดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปี พ.ศ. 2564 นี้เป็นปีที่ 2 ที่บิ๊กซี สามารถคว้าอันดับ และเป็นกลุ่มธุรกิจห้างค้าปลีกที่เดียวที่สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์ ประกอบด้วย บิ๊กซี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์, รัตนาธิเบศร์ 2 และสาขาบางใหญ่               

ที่มา: BJC Big C Group

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตอกย้ำความมั่นใจมาตรฐานอาหารปลอดภัย คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ SAFETY MARKET NONT จากสำนักงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด