สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ฝึกอาชีพเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด

พุธ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๓๓
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม 4 หลักสูตร ได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ การตัดผมชาย และการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ รวม 73 คน ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ วัดต้นชุมแสง ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ฝึกอาชีพเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด