สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สาขาการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

พุธ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ( 30 ชั่งโมง) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สาขาการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สาขาการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด