Central Lab Thai เดินหน้าเซ็น MOU เสริมสร้างความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย สู่มาตรฐานโลก

พุธ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๐
นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai ผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการและรับรองมาตรฐานด้านสินค้าเกษตร รวมทั้งการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าผนึกพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ในรูปแบบ Virtual Sign MOU เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ เพิ่มความแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย สู่มาตรฐานโลก ซึ่ง Central Lab Thai เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
Central Lab Thai เดินหน้าเซ็น MOU เสริมสร้างความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย สู่มาตรฐานโลก

"โดย Central Lab Thai ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) หรือ BVAQ ผู้ให้บริการด้านการรับรองระบบมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้การประสานแนวคิด "ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและส่งออกให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในทุกมิติ" พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในตลาดยุโรปและอเมริกา 2022" โดยมีขอบเขตทั้งในส่วนของการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการส่งออกยุโรป, การเตรียมความพร้อมสู่การรายงานก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลเพื่อปรับตัวสู่การส่งออก และ ปิดความเสี่ยงอย่างไร...ในการทำธุรกิจส่งออก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของทั้ง Central Lab Thai และ BVAQ ร่วมด้วย ดร.ภัสสิรี วรเวชธนกุล วิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank โดยมุ่งหวังในการให้ความรู้ ด้านมาตรฐานและด้าน Carbon Credit ในตลาดยุโรปและอเมริกา พร้อมทั้งชี้ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังสัมมนานอกจากนี้ Central Lab Thai ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ My Wawa ผู้ให้บริการด้าน Platform สินค้าในรูปแบบ B2B โดยมุ่งหวังยกระดับและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบ B2B มากยิ่งขึ้น และสร้างมาตรฐานของสินค้าให้แข่งขันในตลาดโลกได้ พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "Digital Transformation" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในยุค Digital Disruption พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของทั้ง Central Lab Thai และ วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป ร่วมด้วย คุณมงคล เสฏฐานุพงศ์ วิทยากรจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SMEs Bank  ซึ่งได้รับการตอบรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังในช่องทาง Online เป็นจำนวนมาก

ปิดท้ายปี 2564 ด้วยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Central Lab Thai กับ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ หรือ RSA และ สมาคมการค้าบิสคลับไทย หรือ Biz Club Thai เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าด้านอาหาร สินค้าปศุสัตว์ พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าเข้าสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "มาตรฐานร้านอาหารไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับร้านอาหารไทย สู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งในด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านสุขภาพ (Healthy) และด้านรสชาติ (Tasty)  ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังมากประสบการณ์มากมาย อาทิ คุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณอังคณา ฉัตรแก้ว เลขาธิการสมาคมการค้าบิสคลับไทย และอุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ คุณอิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ CEO ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท มัลเบอร์รี่ บางกอก แอนด์ ออกานิค ฟาร์ม จำกัด เจ้าของแบรนด์ Mully และ คุณอิทธิกร ชำนาญอักษร เจ้าของร้านอาหาร ออ เอก จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเสวนา

ที่มา: ซิกซ์ ดีกรีส์ คอมมิวนิเคชั่น

Central Lab Thai เดินหน้าเซ็น MOU เสริมสร้างความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย สู่มาตรฐานโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด